TÉRKÉP FÓRUM APRÓHIRDETÉS CÉGTÁR
KEZDŐLAP   
Rum főoldala
Kistérségi Társulás


BEMUTATKOZÁS   
Köszöntő
Falutörténet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Híres szülöttek
Civil szervezetek


E-ÖNKORMÁNYZAT   
Alapadatok
Képviselő-testület
Bizottságok
Meghívó, előterjesztés
Rendeletek
Határozatok
Önk. szerződések
Hivatal felépítése
Ügytípusok
Hatósági nyilvántartások


INTÉZMÉNYEK   
Óvoda
Iskola
Művelődési ház
Könyvtár
Orvosi rendelés


GAZDASÁG   
Helyi adó
Infrastruktúra
Beruházások
Vállalkozások
Pályázatok
Pénzintézetek
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg


Falutörténet


A tatárjárás lehetett az oka annak is, hogy midőn 1246-ban okirat említi először Rumot, mint terra Rum (Rum földje) szól az írás. Ezen okirat akkor keletkezett a Vasvári Káptalan előtt, amikor Gyeli Ivánka, Csói Pál, Tynan és Gotthárd kijelentették, hogy Márkot és testvéreit többé nem háborgatják Rum földjének birtoklásában.

1260-ban már, mint "terra castri Rwm" kerül a község említésre. Ez már kastélyt, tábort, erődítményt is jelenthetett ( földerősség, földvár, sánc).

A következő adat 1263-ból való, mikor a "vasvármegyei Kyzun (minden bizonnyal Kesző) új várát veszélyes fekvése miatt (IV. Béla király) Móric (Mauricius) tárnokmesterre és Jánosra, Béla szlavón herceg népeinek ispánjára (comesre) és Détára, Omodeus győri püspök testvéreire bízta, kik ott tornyot és egyéb épületeket emeltek, ezért nekik a vasvári várhoz tartozó Ruum és Buad nevű földeket adja, mégpedig fele részben Móric tárnokmesternek, felerészben Jánosnak és Détának, s a határokat a birtokba iktatást teljesítő Benedek mester királynői udvarbíró, vasvári ispánnak és a vasvári káptalannak jelentése nyomán leírja. "Datum per manus mag. Farcasii Albensis electi, aule nostre vicecancellarii dilecti et fidelis nostri, anno domini MCCLXIII, regni autem vicesimo octavo."

Az 1274-ben kelt okiratok a községet Rwm, illetve Rom néven említik. IV. László király 1277-ben a németújvári gróf hűséges emberét, Duruzlaus mestert megerősítette Rum birtoklásában, ahol egy torony is állt. Károly Róbert 1323.október 28-án kelt okirata alapján Doroszló fiai, Gergely és Doroszló kérésére, az ezeknek Rum, Balozsaj és Tötös birtokaik között lévő, ugyancsak Balozsaj nevű földtér határait a vasvári káptalan által megjáratja és a mondott földet nekik adományozza. 1342-ben Rumi Doroszló unokái megosztották Rwm, Budurfeldu (Bodorföldje), Gothartfeldu, Balase (Balozsa), Theuteus (Töttös), Azzun, Chakan, Igrici és Bokua possessiókat. A Rába melletti Rwm possessióban Doroszló fiainak a sessiója (sessio = jobbágytelek) egy kúriával együtt, mely a jelzett terület északi részén volt, Gergely fiainak jutott. Az ő kötelességük lett, hogy északi oldalról egy nagy portát építsenek és azt őrizzék. Doroszló fiai viszont e kötelességtől mentesültek, ha helyben maradtak. Viszont más helyen is felépíthették portájukat. Azt a nagy utat, amely Doroszló fiainak portája mellett haladt el egészen a malomig, ők voltak kötelesek őrizni a vízzel együtt úgy, ahogy azelőtt. Gergely fiainak területétől nyugat felé sorjában 6 sessió és átellenben kelet felől 6 és fél sessió, amelynek portái délről voltak, Doroszló fiainak tulajdona lettek. Átellenben a Rába mentén lévő 6 sessió északról Gergely fiainak, ugyanazon a soron délről 4 és fél sessió, továbbá ezekhez kapcsolódó szérűskert helye Doroszló fiainak jutott. A pap kúriáját, vagyis sessióját a felek kölcsönös megegyezéssel a mindenkori papra hagyományozták. Ez a nagyon fontos oklevél Rum korai településrendjét adja. 1350. november 1-jén Budán kelt okirat szerint a király a Rábát a rajta lévő híddal Rumnál, valamint a Bodorfölde, Rum, Gothárdfölde, Balozsaj és Csákán nevű birtokokhoz tartozó, s a Rába mentén lévő erdőket fölmentvén a Rába folyó grófja vagy várnagya és Vas vármegye főispánja hatósága alól,, hívének Német Jánosnak, a Rumy család ősének, s testvérének Gergelynek és ezek unokatestvéreinek adományozza. "(N)os Lodovicus... rex... significamus... quod nos intuitum nostre maiestatis is magistrum Johannem dictum Nemuth filium Gregorii fidelem aule nostre militem...... Datum Bude, in festo Omnium Sanctorum, anno domini MCCCmo guinquagesimo."

  1    2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13  


oldal nyomtatása
Nyomtatás
küldje el az oldalt emailben
Küldje el az oldalt emailben
TELEPÜLÉSEK   


HÍREK, FELHÍVÁSOK   
Aktuális
Archívum


AKTUÁLIS   
Programajánló
Újság


KERESŐ   

GASZTRONÓMIA   
Étterem
Cukrászda
Söröző, borozó


SZÁLLÁS   
Magánszállás


GALÉRIA   
Képgaléria és képeslapküldés


VENDÉGKÖNYV   
Írás
Olvasás 
Látogatók száma:  450958 Impresszum Oldaltérkép E-mail